FreshyX โปรแกรมการรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045612611,0885861997
15865
14/11/2561
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  We School Team [Secondary'56 License]  
e-mail:secondary2556@gmail.com  www.facebook.com/secondary2556  Version 15.02.2561
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.